ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİGENEL SEKRETERLİĞİ
 
   İHRACAT RAKAMLARI (USD)
English

| Paylaş

Nasıl İhracatçı Olunur?


NASIL İHRACATÇI OLUNUR?

   6.6.2006 tarih ve 22190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4. maddesinin e)bendine göre, İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler, tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları, ihracatçı olarak tanımlanmıştır.

  Buna göre ihracat yapmak için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olmak isteyenlerden, Ticaret Sicil Gazetesi ve Tek Vergi numarası sahibi olduğunu tevsik eden belgeler ve noterden tasdikli imza sirkülesi istenmektedir. Üyelik işlemini gerçekleştirenler İhracat Yönetmeliği ve uygulama Tebliğlerine uygun olarak ihracatlarını gerçekleştirirler.


İHRACATA HAZIRLIK VE MÜŞTERİ BULMA


   İthalatçı iç pazardaki müşteriden daha hassas daha şüpheci olduğundan, ihracat yapmanın ilk ve en önemli koşulu hedef pazarda güven sağlamasıdır.

   İhracat ciddi bir uluslararası planlama ve pazarlama yönetimi gerektirir. Dış pazarlara açılmak isteyen bir firmanın ihracata başlamadan önce, ihracat iş planı oluştururken ve ihracat süresi sırasında dikkat etmesi gereken bazı konular vardır.

   İhracat yapmanın ilk ve en önemli koşulu hedef pazarda güven sağlamasıdır.ithalatçı, iç pazardaki müşteriden daha hassas daha şüphecidir. Bunun için alım yapacağı ülkede ve şirkette belli bir güven arama çabasındadır. Bu nedenle dışa açılmanın en önemli sacayağı güven tesisidir.

   İhracat işleminin aşamaları

   Fizibilite aşamaları:

   Fizibilite analizi yaparken öncelikle firmanın kurumsal, mali, ürün ve pazarlama açılarından performansını analiz etmek ve firmanın kapasite durumunu ortaya çıkarmak gerekir. Bundan sonra da hedef pazarların demografik, sosyal, politik ve ekonomik faktörlerini değerlendirip Hedef Pazar seçilmelidir.

   Dış pazara girişin planlanması:

   Hedef Pazara girişte pazar hakkında bir araştırma yapıp bu araştırmaya göre pazara giriş stratejisi saptanmalı, o pazardaki lisans, patent, standartlar, gümrük vergileri, kotalar, harçlar ve diğer tarife dışı engeller hakkında gerekli bilgiler toplanmalıdır. Daha sonrada uygun bir fiyatlandırma stratejisi belirleyip gerekiyorsa finansman bulunmalıdır.

   Uygulama: Uygulama kısmında dağıtım, temsilcilik ve satış yöntemleri seçilmelidir. Üretim işlemini tamamladıktan sonra da gerekli belgeleri hazırlayıp ürün gönderilmeye hazır hale getirilmelidir.

   İhracata karar vermeden önce şu noktalara dikkat edin

   Firma performansı:

   Ürünün iç piyasadaki Pazar payı, firmanın yapısı içinde ihracat bölümünün durumu, firmanın ve çalışanlarının dış pazarlar ve ihracat konularında deneyimleri ve firmanın risk alma kapasitesi nedir?

   Rekabet:

   Yabancı bir pazarda, ürün ve hizmetlerimizin rekabetçi olmasını sağlayacak, ve onları avantajlı kılacak (teknolojik gelişmeler patentler, beceriler vb.) özellikleri nelerdir?

   Hedef pazarlar:

   Pazarın hangi kesimlerini hedeflediğinizi belirleyin. Firmanın dış pazardaki rakiplerinin performansını analiz edin, ürüne uygulanan gümrük vergileri, kotalar ve  diğer tarife dışı engelleri tespit edin. Ürününüzün yurt dışındaki tüketicilerin kültürü, gelenekleri ve inançları ile çelişip çelişmediğini, benzer  patent ve ticari markanın bulunup bulunmadığını öğrenin.

   Ürünün pazarlanması:

   Ürün ya da hizmetin reklamının nasıl yapılacağını, dış pazarlara satış yaparken firmayı kimin temsil edeceğini, ihraç pazarıyla ilgili görevleri üstlenmek üzere bir acenta ya da dağıtıcı tayin edilip edilmeyeceğini, acenta ya da dağıtımcıya hangi bölgenin verileceği ve ürün ya da hizmetin hedef pazardaki hangi marka ve isimle satılacağını belirleyin.

   Fiyatlandırma ve ticari koşullar:

   Fiyatları hizmet verme koşullarını, ödeme ve kredi vadelerini, ürünün garanti süresini ve indirim koşullarını belirleyin.

   Hedef Pazar hakkında öğrenilmesi gerekenler:

 • Ülkenin nüfusu ve yaş grupları,
 • Kentsellik ve kırsallık ,
 • İklim,
 • Taşıma mesafeleri,
 • Pazardaki ulaşım ve haberleşme alt yapısının düzeyi ve kalitesi,
 • Devletin ithalat politikaları,
 • İthal ürünlerin pazardaki kabulü,
 • Hedef ülke ve sektörün ithalat ihracat rakamları,
 • Hedef ülkede dağıtımcı sözleşmelerinin yasal yönleri,
 • Gerekli dokümanlar, teknik ve çevreye ilişkin ithalat düzenlemeleri,
 • Ürün ya da hizmeti etkileyen fikri mülkiyet koruma yasaları,
 • Hedef pazardaki ürüne talep düzeyi,
 • Pazardaki rakip sayısı ve ülkeleri,


   İHRACATTA MÜŞTERİ ARAMA

   AKTİF MÜŞTERİ ARAMA


   1.Fuarlar: Fuarlar belirli bir zaman zarfında mal ve hizmetlerin ticari amaçla sergilendiği, satıcılarla alıcıların karşı karşıya geldiği ve yeni iş bağlantılarının kurulduğu fiziksel mekanlardır.

   Fuarların faydaları

   
 • Alıcı ve satıcıyı biraraya getirir,
 • Ürünlerin sunumunu sağlar,
 • Potansiyel müşterilerin tespitini sağlar,
 • Rekabeti izleme imkanı verir,
 • Sektördeki yeni gelişmeleri görme imkanı sağlar.

   Yurtdışı fuarlara katılım iki şekilde olur. Bunlar bireysel katılım ve fuar organizatörleri vasıtasıyla katılım. Bireysel katılımlarda tüm hazırlıklar, prosedürler ve nakliye katılımcı firma tarafından yapılır. Organizasyon bünyesinde gerçekleştirilen katılımlarda tüm prosedürler organizatör firma tarafından gerçekleştirilir.

   2.Alım heyetleri: Ülkemizde bulunan İGEME, İTO, TOBB, DEİK, çeşitli iş adamları dernekleri vb. kuruluşlar hedef pazardaki ithalatçı firmalarla  bağlantılar kurarak iş görüşmeleri organize ederler. Bu çerçevede o ülkedeki iş adamları ülkemize davet edilir ve karşılıklı iş görüşmeleri yapılır. Bu kuruluşların internet sitelerinden bu heyetlerle ilgili bilgileri talip edebilirsiniz.

   3.Yurtdışı ticari iş gezileri: Yine çeşitli işadamları dernekleri ve kuruluşların organizasyonu ile hedef ülkelere geziler yapılır. Bu gezilerde o ülkelerdeki ticaret ve meslek odaları yöneticileri ve işadamları ile karşılıklı görüşmeler yapılır. Bu tür bilgileri www.ikv.org.tr, www.deik.org.tr, www.taba.org.tr, www.iso.org.tr, www.ishad.org.tr, www.musiad.org.tr internet adreslerinden öğrenmek mümkündür.

   4.Bireysel yurtdışı seyahat: Yukarıdakilere ek olarak yapabileceğiniz önemli bir faaliyet de çantanızı elinize alarak Hedef Pazar ziyaretleri ve müşteri görüşmelerine gitmektir. Tabi öncelikle ön araştırma yapmanız, gezmeniz gereken bölgeleri tespit etmeniz ve potansiyel müşterilerle yazışarak randevu almanız yerinde olacaktır. Bu şekilde şahsen yapılan ziyaretler sizin işinize ve ziyaret ettiğinin firmaya ne denli önem verdiğinizi göstermesi açısından size avantaj sağlayacaktır.

   PASİF MÜŞTERİ ARAMA

   Müşteri arayışında en etkin yöntem doğrudan müşteriyle yüzyüze görüşmenizi sağlayacak imkanları kullanmak olsa da, teknolojik gelişmeyle birlikte özellikle internet üzerinde pek çok bilgi ve iletişim kanalı oluşmuştur. Bunları yoğun bir şekilde kullanan firmaların olumlu sonuçlar aldıkları görülmektedir.

   Aşağıda örneklerini verdiğimiz bu tür kanalları kullanmadan önce firmanızı ve ürünlerinizi uygun bir şekilde tanıtan profesyonel, verimli ve ilgi çekici bir web sitesi oluşturmanızda büyük fayda var. Çünkü yüzyüze görüşme imkanınız olmadığı için internet siteniz sizin vitrininiz olacaktır.

   İGEME

   İGEME, üretici ihracatçı firmalara ihracat mevzuatı, pazarlama , ülkeler, ihracat pazarları ve uluslar arası pazarlara ilişkin bilgi sağlamaktadır.İGEME bu bilgileri ülke ürün araştırmaları, ihracat işlemleri hakkında bilgi veren ihracatta pratik bilgiler serisi, dış ticaret ve yatırım mevzuatını içeren yayınlar vb. yayınlar yolu ile sunmaktadır. İGEME kütüphanesinde çok sayıda süreli ve süresiz yayın bulunmaktadır. İGEME'nin sağladığı bir diğer hizmet ise dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden olan ve yaklaşık 1,5 milyon firmayı bünyesinde bulunduran www.kompass.com sitesinden ihracatçıları ücretsiz olarak yararlandırmasıdır.

   DTM

   Dış Ticaret Müsteşarlığı da gerek yurtdışı ticari müşavirliklerimizden gerekse diğer kaynaklardan elde ettiği ithal taleplerini sitesinde yayınlamaktadır.

   Yurtdışı ticari Müşavirliklerimiz

   Türkiye'nin yurtdışındaki ticari müşavirlikleri de bulundukları ülkedeki pazara ilişkin çeşitli bilgileri, ithal talepleri, ihraç ve işbirliği tekliflerini istenildiğinde ihracatçılara sağlamaktadır.

   World Trade Center

   Cenevre'deki Dünya Ticaret merkezi her bölgeye ,ülkeye, sektöre göre Pazar bilgilerini ücretli ya da ücretsiz olarak isteyenlere göndermektedir. Her ürün grubu için "Pazar haberleri servisi” (market news service MNS)ürünlerin güncel fiyatları, arz, talep ve pazardaki durumunu etkileyebilecek diğer ekonomik bilgileri sağlamaktadır. MNS ‘ye abone olanlar bu bilgileri e-mail, fax ya da yazılı doküman olarak alabilirler.

   Dünya Ticaret Merkezinin web sitesi www.intracen.org tur. Ankara'da şubesi bulunmaktadır.www.wtcankara.org.tr sitesinden ulaşılabilen merkezde buraya ulaşan alım taleplerine ulaşma imkanı da mevcuttur.

   Global Business Exchange(GBX)

   İstanbul Sanayi Odası internet üzerinden bütün dünyaya iş teklifleri sunabilecek uluslar arası pazarda hızlı ve etkin bir şekilde yeni ticaret ortakları bulma imkanına sahip olacakları bir sistem sunmaktadır. World Chambers Network(WCN) tarafından geliştirilen Global Business Exchange (GBX) programına İSO'ya başvurarak katılabilirsiniz.

   www.worldchambers.com

   TOBB işbirliği Teklifleri

   Burada TOBB'ne yurtdışındaki firma ve kuruluşlardan doğrudan gelen mali, ticari ve teknik işbirliği teklifleri yer almaktadır. Teklifler TOBB'ne ulaştığı anda burada ilan edilmektedir. Bunun yanında aylık TOBB yayını olan Ekonomik Forum dergisinde toplu olarak yayınlanmaktadır. Bu sistemde Teklif Sorgulama Teklif Bilgilendirme Servisi Teklif Dağılım raporları yer almaktadır.

   Mail grupları

   Günümüzde yaygınlaşan ve konuyla ilgili kişileri biraraya getirip  bilgi alışverişi sağlayan mail grupları birçok konuda olduğu gibi uluslar arası ticarette de kullanılmaya başlanmış, her ülke ve sektörden alıcı ve satıcılar mail grupları oluşturmuşlardır. Bu mail gruplarına ithal talepleri ve ihraç teklifleri gönderilebilmekte ve taleplere cevap verilebilmektedir. Bu grupların isimlerini www.wtcde.com adresinden edinmek mümkündür

   Elektronik ticari fırsatlar-ETO Sistemi

   Elektronik Ticari Fırsatlar (ETO)sistemi, bütün dünyaya alım ,satım, işbirliği taleplerinizi gönderebileceğiniz bu taleplere gelen cevapları izleyebileceğiniz, başka firmaların taleplerini görebileceğiniz bir hizmettir. GTIP ve NAIC standartlarına göre kategorize edilmiş olup , bu standartlarda arama ve sorgu yapılabilmektedir.

   Sistemi kullanabilmek için firma bilgilerinizi girerek kendinizi kaydettirmeniz gerekmektedir. Kaydolmak ve sistemi kullanmak için http://www.wtpfed.org/newsite/index.php adresini kullanabilirsiniz.

   B2B Siteler

   İnternette ihracatçı ve ithalatçıyı aynı sitede buluşturan, kendi alım ve satım tekliflerini gönderip gelen teklifleri de görebilecekleri siteler mevcuttur.B2B adı verilen bu sitelerde kendi ürünlerinizi tanıtabilir,gelen alım taleplerini takip edebilir, alıcı firmaların bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu tür siteleri www.izto.org.tr ve arama motorlarından bulabilirsiniz

 


 


 
   
powered by Performans Xpect®CMS                   AİB-Dashboard►