ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİGENEL SEKRETERLİĞİ
 
   İHRACAT RAKAMLARI (USD)
English

| Paylaş

Üyelik Hakkında

03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5910 sayılı ‘Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile nihai statüsüne kavuşan İhracatçı Birlikleri ülke çapında 13 Genel Sekreterlik ve 61 değişik sektörlerdeki birliklerle ihracatçımıza hizmet vermektedir.

İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.

Üyeler;

  1. Kanun ve yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle,
  2. Birliklerin amaçlarina aykiri harekette bulunmamakla,
  3. Birlik yetkili organlari tarafindan istenecek bilgi ve belgeleri zamaninda, tam ve dogru olarak vermekle,
  4. Birlik kararlarina uymakla,
  5. Birlik veri tabaninda yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi basta olmak üzere iletisim bilgilerinin güncelligini saglamakla,
  6. Birlige kayit sirasinda giris aidati ve her yil için yillik aidat ödemekle,

yükümlüdür.

Her yılın Şubat ayı sonuna kadaryıllık aidatını ödemeyen üyelerin üyelikleri askıya alınır, durum üyeye tebliğ edilir ve devam eden yıllar için yıllık aidat tahakkuk ettirilmez. Üyeliği askıda olanlar, başka birliklere üye olamazlar ve üyelere tanınmış olan haklardan ve birliklerin hizmetlerinden yararlanamazlar. Üyenin talebi üzerine, cari yıl ve önceki yıllara ait aidat borçları tahsil edilerek üyelik aktif hale getirilir.”

Birliğimizin sorumluluk bölgesi ANTALYA,ISPARTA ve BURDUR illeri olarak belirlenmiştir. Bu bölgelerde faaliyet gösteren, Merkezi bu illerde olan ihracatçı firmalarımız Antalya İhracatçılar Birliği'ne üye olmak zorundadır.

Nasıl üye olabilirim?


 
   
powered by Performans Xpect®CMS                   AİB-Dashboard►